Instrucțiuni de redactare a rezumatului

Trimiterea rezumatelor

Rezumatul va fi redactat în engleză și română.

Fișierul unic conținând rezumatele în română și engleză va fi denumit: NUMELE DVS. + TITLU LUCRARE

Structura rezumatelor:

 • Titlul cu majuscule, pe rând separat, având maxim 100 de caractere
 • Numele autorilor scrise pe un rând şi în câmpurile dedicate pentru fiecare în parte, respectând ordinea: autor principal, coautori (fără titluri academice). Autorii vor fi scriși sub forma prenume, nume.
 • Afilierea autorilor (instituţie, oraș, pe rând separat, în ordinea autorilor)
 • Textul în limba română se va scrie obligatoriu cu diacritice!
 • Pentru redactarea textului se va folosi Times New Roman, 11pt
 • Textul propriu zis va avea maxim 250 de cuvinte cuprinzând obligatoriu: introducere, material și metodă, rezultate și concluzii
 • Nu se acceptă tabele, grafice, fotografii şi bibliografia în rezumat
 • Abrevierile vor fi explicate la prima apariție în text
 • Se va insera obligatoriu un rând separat pentru maximum 3 cuvinte cheie
 • Abrevierile vor fi explicate la prima utilizare în text
 • Conținutul rezumatului este în totalitate responsabilitatea autorului

Termenul de trimitere al rezumatelor este până la 31.03.2024.

Abstract submission

Abstracts must be written both in English and Romanian.

The unique file containing the abstracts in English and Romanian will be named by the name of the first author. If one author has several abstracts, the files must be numbered.

 • The title should contain no more than 100 letters
 • Abstracts should be no longer than 250 words
 • Please write your abstract using Times New Roman fonts, 11 pt
 • In order to make the abstract as informative as possible, please include: a brief statement of the purpose of the study, the method used, the results observed, a brief, clear statement of conclusion; statements like “the findings will be discussed” are not admitted
 • All abbreviations must be defined before being used as an abbreviation in the text
 • Please insert on a separate line maximum 3 key words
 • The content of the abstract is solely the responsibility of the author. Any errors in spelling, grammar or scientific fact will be reproduced as typed by the author. Please note that each year a number of abstracts are rejected because they contain no data or the English is unacceptable
Înregistrarea rezumatelor este indisponibilă
Termenul limită pentru înregistrarea participanților a fost 07.04.2024, ora 23:59!