Prezentările orale vor fi susținute în română sau engleză, cu slide-urile power point (suportul vizual) obligatoriu în limba engleză.

Prezentarea rămâne proprietatea autorului și nu va fi folosită fără permisiunea acestuia.

Vă recomandăm să predați lucrarea dumneavoastră cu cel puțin 3 ore înainte de prezentare la secretariatul pentru speakeri sau direct în sala alocată, în pauzele de cafea sau prânz.

Timpul alocat prezentării este de 20 min pentru raport în plen10 min pentru prezentare orală și 5 min pentru pentru prezentarea posterelor.

Specificații tehnice:

 • Vă rugăm să aveți prezentarea pe suport portabil: USB, CD, DVD, hard extern și daca este posibil să aveți o copie a prezentării și pe e-mail
 • Versiunile Power Point acceptate sunt: ’97, 2000,2003, XP, 2007 și 2010
 • Salvați documentul cu extensia .ppt sau .pps
 • Toate fișierele trebuie salvate în același director (toate fișierele filme să fie salvate în același director pe suport portabil)
 • Nu folosiți parole pentru fișiere
 • Vă recomandăm să utilizați fonturi comune: Times New Roman, Arial, Calibri etc.
 • Dacă folosiți Powerpoint.Mac sau Keynote, vă rugăm să exportați prezentarea dvs. ca .ppt pentru Windows sau sa aveți propriul calculator la prezentare cu adaptor de Mac pentru videoproiector

Oral presentation

Oral presentations will be held in Romanian or English, with power point slides (visual support) binding in English. Submission shall remain the property of the author and shall not be used without permission. We recommend uploading your work at least 3 hours before presentation to the speaker’s secretariat or directly in the conference room before coffee breaks or lunch.

The timeframe for the presentation are as followed: 20 min for plenary presentation10 min for oral presentation and 5 min for poster presentation.

Technical specifications:

 • Please have portable media presentation: USB, CD, DVD, external hard drive and if possible to have a copy of the presentation on e-mail
 • PowerPoint Versions supported are: ’97, 2000, 2003, XP, 2007 and 2010
 • Save the document with the extension .ppt or .pps
 • All files must be saved in the same directory (all movie files to be saved in the same directory on portable media)
 • Do not use passwords to files
 • We recommend using common fonts: Times New Roman, Arial, Calibri etc.
 • If you use Powerpoint.Mac or Keynote, please export your presentation as .ppt for Windows or have your own computer presentation projector with adapter for Mac